Strona główna
Menu podmiotowe
   Struktura organizacyjna
   Dyrekcja
   Kadra
   Rada rodziców
   Uczniowie
Menu przedmiotowe
   Status prawny
   Zakres działania
   Zasięg terytorialny
   Statut szkoły
   Zasady rekrutacji
   Finanse szkoły
   Ogłoszenia i komunikaty
   Przetargi
   Dokumenty kontroli
   Rejestry, ewidencje, archiwa
   Udostępnianie informacji
 
Nowa strona 1

Zasięg terytorialny


Obwód Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach obejmuje następujące miejscowości:

  • Małe Walichnowy
  • Międzyłęż

Do szkoły uczęszczają także dzieci spoza obwodu szkoły, zamieszkałe w miejscowości Wielkie Walichnowy (Gmina Gniew).

Osoba odpowiedzialna za treść: Blandyna Stefańska, obsługa techniczna: Maciej Kumor.