Strona główna
Menu podmiotowe
   Struktura organizacyjna
   Dyrekcja
   Kadra
   Rada rodziców
   Uczniowie
Menu przedmiotowe
   Status prawny
   Zakres działania
   Zasięg terytorialny
   Statut szkoły
   Zasady rekrutacji
   Finanse szkoły
   Ogłoszenia i komunikaty
   Przetargi
   Dokumenty kontroli
   Rejestry, ewidencje, archiwa
   Udostępnianie informacji
 

Rejestry, ewidencje, archiwa


Sekretariat Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach prowadzi m.in.

  • księgę ewidencji dzieci,
  • księgę uczniów,
  • dziennik korespondencji,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • ewidencje i rejestry okre¶lone w kodeksie pracy.

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: Blandyna Stefańska, obsługa techniczna: Maciej Kumor.