Strona główna
Menu podmiotowe
   Struktura organizacyjna
   Dyrekcja
   Kadra
   Rada rodziców
   Uczniowie
Menu przedmiotowe
   Status prawny
   Zakres działania
   Zasięg terytorialny
   Statut szkoły
   Zasady rekrutacji
   Finanse szkoły
   Ogłoszenia i komunikaty
   Przetargi
   Dokumenty kontroli
   Rejestry, ewidencje, archiwa
   Udostępnianie informacji
 

Finanse szkoły


Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach działa jako jednostka budżetowa Gminy Pelplin. Szkoła jest jednostk± budżetow±, posiada roczny plan finansowy, który jest czę¶ci± budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansow± oraz materiałow± zgodnie z zasadami prawa finansowego.

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć: Blandyna Stefańska, obsługa techniczna: Maciej Kumor.